Streszczenia

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do przesyłania streszczeń prac, które zostaną opublikowane w materiałach XXVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

  • Streszczenia wykładów można zgłaszać wyłącznie online, za pośrednictwem poniższego Konferencyjnego Systemu Streszczeń;
  • Streszczenia prac oryginalnych, które Zespół Recenzentów zakwalifikuje do prezentacji ustnych lub do sesji plakatowych, można zgłaszać wyłącznie online, za pośrednictwem poniższego Konferencyjnego Systemu Streszczeń;
  • Prace powinny być zgłaszane w języku danej sesji, zgodnie z programem (tj. w języku polskim lub angielskim);
  • Maksymalna liczba słów wynosi 300;
  • Zgłaszane prace nie mogą być uprzednio opublikowane ani prezentowane;
  • Każda zgłoszona praca oryginalna będzie oceniana przez Zespół Recenzentów;
  • Termin zgłaszania streszczeń wykładów upływa 2 sierpnia 2019 r. do godz. 24.00;
  • Termin zgłaszania prac oryginalnych upływa 26 maja 2019 r. do godz. 24.00;
  • Wykłady prezentowane w formie prac pełnotekstowych, które zostaną opublikowane w czasopiśmie Acta Haematologica Polonica należy przesyłać bezpośrednio do Kliniki Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (pthit@kopernik.lodz.pl). Regulamin publikowania prac w czasopiśmie Acta Haematologica Polonica: Regulamin.

 

Z poważaniem,
Komitet Naukowy
XXVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów