Łódź, 14.01.2019 r.
 
Uprzejmie informuję, że w czasie XXVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, który odbędzie się w Łodzi w dniach 12-14 września 2019 r. zostanie zorganizowany kurs dla diagnostów laboratoryjnych pt.: ”Diagnostyka hematologiczna w 2019 roku”. Uczestnicy kursu będą mieli możliwość uzyskania 20 pkt edukacyjnych tzw. „twardych” oraz 6 pkt edukacyjnych „miękkich”. Warunkiem uzyskania „twardych” punktów edukacyjnych jest zaliczenie testu sprawdzającego z zakresu tematyki Zjazdu.
Kurs będzie zorganizowany przy współpracy z Biurem Oddziału Kształcenia Podyplomowego (BOKP) Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który wystawi zaświadczenia wraz
z punktami edukacyjnymi osobom, które  zaliczą test. Koszt uczestnictwa w kursie będzie wliczony w opłatę rejestracyjną uczestnictwa w Zjeździe.

Liczba uczestników kursu jest ograniczona do 150 osób.
Podczas rejestracji prosimy zaznaczyć, że zgłaszają Państwo chęć uczestnictwa w kursie. Szczegółowe informacje dotyczące godziny i miejsca przeprowadzenia testu sprawdzającego znajdą się w szczegółowym programie zjazdu.
 
 
Kierownik naukowy kursu pt.” Diagnostyka hematologiczna w 2019 roku ”
Sekretarz Generalny PTHiT
prof. dr hab. n. med. Anna Korycka-Wołowiec