Komitet Organizacyjny

PRZEWODNICZĄCY

Tadeusz ROBAK (Łódź)

CZŁONKOWIE

Jerzy BŁOŃSKI
Barbara CEBULA-OBRZUT
Krzysztof CHOJNOWSKI
Magdalena CZEMERSKA
Olga GRZYBOWSKA-IZYDORCZYK
Agnieszka JANUS
Wiesław W. JĘDRZEJCZAK
Anna KORYCKA-WOŁOWIEC
Aleksandra KOTKOWSKA
Anna KRAWCZYŃSKA
Dioniza MARCINIAK-BIELAK
Małgorzata MISIEWICZ
Wojciech MŁYNARSKI
Agnieszka PLUTA
Marta ROBAK
Paweł ROBAK
Anna RYCHTER
Monika SIEMIENIUK-RYŚ
Piotr SMOLEWSKI
Piotr STELMACH
Katarzyna STĘPIEŃ
Konrad STĘPKA
Małgorzata STOLARSKA
Anna SZMIGIELSKA-KAPŁON
Joanna TRELIŃSKA
Jacek TRELIŃSKI
Marzena TYBURA-SAWICKA
Halina URBAŃSKA-RYŚ
Ewa WAWRZYNIAK
Agnieszka WIERZBOWSKA
Magdalena WITKOWSKA
Anna WOLSKA-WASHER
Beata ZALEWSKA-SZEWCZYK
Ewelina ZIÓŁKOWSKA
Małgorzata ZWOLIŃSKA