Informacje organizacyjneTERMIN
12-14 września 2019 r.
MIEJSCE
Hotel DoubleTree by Hilton, ul. Łąkowa 29, Łódź
REJESTRACJA
Recepcja Zjazdu oraz rejestracja znajdują się na parterze i są czynne
w dniach:
 • środa, 11 września 2019 r. w godzinach 19.00 - 21.00
 • czwartek, 12 września 2019 r. w godzinach 7.00 - 20.00
 • piątek, 13 września 2019 r. w godzinach 7.30 - 20.30
 • sobota, 14 września 2019 r. w godzinach 8.00 - 15.00.
IDENTYFIKATORY
Podczas rejestracji każdy uczestnik otrzyma identyfikator, który upoważnia do udziału w sesjach, poczęstunkach podczas przerw oraz wejścia na teren wystawy Partnerów i Wystawców. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników Zjazdu organizator jest zobowiązany do konsekwentnego egzekwowania okazywania identyfikatora.
SESJE NAUKOWE
Odbywają się w salach wykładowych na parterze oraz na pierwszym piętrze.
SESJA PLAKATOWA
Odbywa się w salach oraz we foyer na pierwszym piętrze.
WYSTAWA PARTNERÓW I WYSTAWCÓW
Odbywa się w Hali IV, na parterze.
Wystawa przeznaczona jest dla osób uprawionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi – podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008, nr 234, poz. 1570).
WYDARZENIA
Walne Zgromadzenie Sekcji Transfuzjologicznej odbędzie się w czwartek, 12 września 2019 r. w godzinach 18.10 - 19.40 w Sali Balowej I (I piętro).
Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów odbędzie się w piątek, 13 września 2019 r. w godzinach 10.30 - 12.00 w Hali III (parter).
Kurs dla diagnostów laboratoryjnych pt.: „Diagnostyka hematologiczna w 2019 roku”. Uczestnicy kursu uzyskają 20 pkt edukacyjnych „twardych” oraz 6 pkt edukacyjnych „miękkich”. Warunkiem uzyskania „twardych” punktów edukacyjnych jest zaliczenie testu sprawdzającego z zakresu tematyki Zjazdu.
Test zaliczeniowy odbędzie się w sobotę, 14 września w godzinach 12.30 - 14.30 w Hali V (parter).
GASTRONOMIA
Przerwy kawowe oraz lunche odbywają się w Hali IV i restauracji (parter) oraz we foyer (I piętro).
Kolacje odbywają się w Hali IV oraz w restauracji (parter).
WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
Wydarzenia towarzyszące w dniu 12 września 2019 r. w Hotelu DoubleTree by Hilton Łódź:
 • Kolacja
 • Inauguracja XXVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów
 • Koncert | Koszt udziału w Koncercie nie jest zawarty w opłacie rejestracyjnej.
  Wydarzenie nie jest finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.
Wydarzenia towarzyszące w dniu 13 września 2019 r. w Hotelu DoubleTree by Hilton Łódź:
 • Kolacja
 • Spotkanie towarzyskie z muzyką
  Koszt udziału w Spotkaniu nie jest zawarty w opłacie rejestracyjnej.
  Wydarzenie nie jest finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.
CERTYFIKATY
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 października 2004 r. w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, udokumentowanej liczby godzin uczestnictwa w Konferencji, lekarzowi przysługuje certyfikat z przyznanymi punktami edukacyjnymi.
Certyfikaty będą wysyłane drogą mailową w ciągu 3 tygodni od zakończenia Konferencji.
PARKING
Uprzejmie informujemy, że Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych w trakcie Zjazdu.
PARKINGI W OKOLICY
PARKING TOYA (al. Adama Mickiewicza) 0,2 km od miejsca Zjazdu
opłata wg cennika (czynny całodobowo)

PARKING PRZY ARENIE (al. Unii Lubelskiej 1/3)
1,5 km od miejsca Zjazdu
opłata wg cennika (czynny całodobowo)

PARKING PRZY GALERII ŁÓDZKIEJ (ul. Orla 4)
1,9 km od miejsca Zjazdu
opłata wg cennika (czynny w godz. 9.30-21.00)

PARKING PKP ŁÓDŹ FABRYCZNA (al. Rodziny Scheiblerów)
3,4 km od miejsca Zjazdu
parking bezpłatny (czynny całodobowo).
KORPORACJA TAXI
Tele Taxi Łódź, tel. +48 42 196 26.