Szanowni Państwo, 
W dniach 12-14 września 2019 r. w Łodzi odbył się XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Gościliśmy ponad 120 wykładowców, w tym 22 specjalistów z Europy i USA. Odbyły się 43 sesje naukowe oraz liczne sesje satelitarne. Zgłoszonych zostało ponad 230 streszczeń w tym zakwalifikowano do wystąpień ustnych 53 i do prac plakatowych 177. XXVIII Zjazd to największy Zjazd w historii Towarzystwa, uczestniczyło w nim blisko 1300 osób. Wszystkie te liczby potwierdzają, że Zjazd był wielkim sukcesem.

 

Był to również Zjazd wyborczy, na którym wybraliśmy nowe władze naszego Towarzystwa. Nowym Prezesem Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów jest Pani Profesor Iwona Hus.

 

XXVIII Zjazd PTHiT poświęcony był naukowym i praktycznym aspektom diagnostyki i leczenia chorób krwi. Program został poszerzony m.in. o sesję organizowaną przez organizacje pacjentów, sesję organizowaną przez Towarzystwo Pielęgniarek Onkologicznych i sesję „Hematologia w Europie Centralnej i Wschodniej” z udziałem hematologów z Czech, Litwy, Estonii i Polski.

 

Mam nadzieję, że dobór tematów oraz dyskusje z udziałem szerokiego grona specjalistów z Polski i gości zagranicznych sprawiły, że nasz Zjazd był dla Państwa interesujący i dostarczył okazji do wymiany doświadczeń, pogłębienia wiedzy niezbędnej w codziennej praktyce klinicznej.

 

Z wyrazami szacunku,

Prof. Tadeusz Robak

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
XXVIII Zjazdu PTHiT
PATRONAT NAUKOWY I NADZÓR MERYTORYCZNY


PATRONAT HONOROWY


PATRONAT MERYTORYCZNY


PATRONAT MEDIALNY
INFARMAORGANIZATOR LOGISTYCZNY